ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ μετά την πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής (“EE”) καθορίζει: α. την αρχική συνδρομή μέλους, β. τα ετήσια τέλη γ. τα πιθανά έκτακτα τέλη και συνεισφορές στην εταιρεία. Επιπλέον, η ΕΕ αποφασίζει τη συνδρομή για όλες τις κατηγορίες μελών.

Μέλος της ΕΛ. Ε. ΣΨΥ του οποίου η συμπεριφορά, οι αναρτήσεις, οι δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης και σε άλλα κανάλια επικοινωνίας,πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπονομεύουν τους στρατηγικούς στόχους και τα συμφέροντα της ΕΛΕΣΨΥ και του οποίου η συμπεριφορά εναντιώνεται στους στόχους και την επαγγελματική ηθική της και βλάπτει τους στόχους και τις επιδιώξεις και/ή παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας, διαγράφεται από το μητρώο της ΕΛ. Ε. ΣΨΥ μόνιμα, ανάλογα με την παράβαση που διαπράχθηκε. Εκτός αν το μέλος κάνει έγγραφη αναφορά στη ΕΕ και εμφανιστεί στη ΓΣ της Εταιρείας για να ανακαλέσει ή ζητήσει συγγνώμη.

Στις παραπάνω περιπτώσεις το μέλος καλείται σε ακρόαση ενώπιον της ΕΕ της ΕΛ. Ε. ΣΨΥ. Το μέλος έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του συνοδευόμενο από έως τρία μέλη της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ ως υπεράσπιση. Αν το μέλος δεν χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα υπεράσπισής του, η ΕΕ αποφασίζει παρά την έλλειψή της. Σε περίπτωση μόνιμης διαγραφής, το ενδιαφερόμενο μέλος έχει δικαίωμα σε διάστημα δύο μηνών να υποβάλλει τις ενστάσεις του και να κινηθεί νομικά όπως κρίνεται κατάλληλο στα πλαίσια των δικαιωμάτων του.

Scroll to Top