ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

Με το παρόν συστήνεται επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός εθελοντικός οργανισμός με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛ.Ε.ΣΨΥ) με διακριτικό τίτλο «ΕΛ. Ε. ΣΨΥ» και αγγλιστί Hellenic Association of School Psychology (HASP).

Η έδρα της Εταιρείας είναι ο δήμος Ρεθύμνου της Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης. Η διεύθυνση της Εταιρείας είναι Ντεχιοστάκ 10, 74132 Ρέθυμνο, Κρήτη, Ελλάδα. Eπίσης, ως έδρα της Εταιρείας θα αναγράφεται κι η οδός Πευκών 4 15233 Πολύδροσο Χαλανδρίου, Αθήνα στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής. 

Άρθρο 2

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι οι εξής:

 1. Η πρoαγωγή των αρχών της επιστήμης της Ψυχολογίας και της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας με έμφαση στη Σχολική Ψυχολογία) στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις σχολικές μονάδες και η προώθηση προγραμμάτων σχεδιασμένων για τη διασφάλιση της ποιότητας του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνει την Πρωτοβάθμια (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, στα πλαίσια του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος, ο στόχος του ΕΛ. Ε. ΣΨΥ επικεντρώνεται επίσης στους μαθητές Ειδικών Σχολείων και τις ανάγκες αυτών και των οικογενειών τους καθώς και στις δομές προσχολικής αγωγής (βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς) που αν και δεν ανήκουν στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα είναι ύψιστης σημασίας για την ανάπτυξη όλων των παιδιών.
 2. Η προαγωγή καθώς και η αναγνώριση σε ευρύτερο επίπεδο του επαγγέλματος του σχολικού ψυχολόγου και της επαγγελματικής ειδικότητας της Σχολικής Ψυχολογίας (ΣΨ) στο Ελληνικό εκπαιδευτικό πεδίο και σ όλα τα ελληνικά και διεθνή fora καθώς και η εισαγωγή των απαραίτητων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων ως προς τα ενδιαφερόμενα μέρη (επαγγελματίες σχολικούς ψυχολόγους, ερευνητές και καθηγητές με γνωστικό αντικείμενο την Σχολική Ψυχολογία σύμφωνα με τα πρότυπα της APA (American Psychological Association) και με κλάδους της Σχολικής Ψυχολογίας (School Psychology as in Division 16) ή/και τον κλάδο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (Educational Psychology as in Division 15).
 3. Η προαγωγή της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ σχολικών ψυχολόγων εντός και εκτός Ελληνικής Επικράτειας, η ανάπτυξη και προώθηση των κοινών συμφερόντων και η ανταλλαγή επαγγελματικής εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη και τους φίλους της Εταιρείας.
 4. Η προαγωγή της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ σχολικών ψυχολόγων και άλλων επαγγελματιών με διαφορετικές ειδικότητες (βρεφοκόμων, παιδαγωγών και φροντιστών παιδιών της πρώτης παιδικής ηλικίας και παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας, καθώς και κοινωνικών λειτουργών, λογοθεραπευτών, ειδικών παιδαγωγών, φυσικοθεραπευτών κ.α) αφοσιωμένων στην προώθηση της ποιoτικής εκπαίδευσης και προαγωγή της ψυχικής υγείας όλων των μαθητών/τριων από την πρώιμη παιδική ηλικία, την προσχολική ηλικία έως το τέλος της εφηβείας και την ενηλικίωση.
 5. Η προαγωγή και προάσπιση των ψυχολογικών δικαιωμάτων όλων των παιδιών και των ατόμων στην εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τις νεότερες διεθνείς πρακτικές συμπερίληψης (inclusion).
 6. H προαγωγή, προάσπιση και κατοχύρωση και η εφαρμογή του υψηλότερου επιπέδου επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας στο επάγγελμα του σχολικού ψυχολόγου.
 7. Η προαγωγή των επαγγελματικών δικαιωμάτων και η ενίσχυση των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων, ώστε να προωθείται η συνεχής ανάπτυξη, εξέλιξη και βελτίωση των συνθηκών του επαγγέλματος του σχολικού ψυχολόγου και όσων το ασκούν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη καθιστώντας διακριτές τις επιστημονικές δεξιότητες, εκπαίδευση και επαγγελματικούς ρόλους του σχολικού ψυχολόγου από άλλες ειδικότητες της ψυχολογίας (συμβουλευτική ψυχολογία, κλινική ψυχολογία), ή άλλους επαγγελματίες όπως οι σύμβουλοι (counselors), σχολικοί σύμβουλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές και ψυχολόγοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αλλά χωρίς ειδικότητα της Σχολικής Ψυχολογίας σε επίπεδο μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
 8. Η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της διεπιστημονικής –συνεργατικής συμβουλευτικής, της πρόληψης, της παρέμβασης, των μοντέλων αξιολόγησης, της διεθνούς σχολικής ψυχολογίας, της ψυχοεκπαίδευσης γονέων, της δυναμικής της οικογένειας και όλων των σχετικών εφαρμογών της σχολικής ψυχολογίας καθώς και τη οργάνωση συνεδρίων, εργαστηρίων, ομιλιών, και άλλων επιστημονικών και συνεργατικών Ευρωπαϊκών ή διεθνών ερευνών και κλινικών προγραμμάτων.
 9. Η συν-διαμόρφωση με αρμόδιους φορείς του Δημοσίου ή και του ιδιωτικού τομέα ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής για τα νηπιαγωγεία, σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια τους δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης, την προαγωγή ψυχικής υγείας σε παιδιά, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Έμφαση της Εταιρείας είναι να αποτελέσει ένα θεσμικό επιστημονικό φορέα διαλόγου πρώτιστα με το Υπουργείο Παιδείας καθώς και τις επαγγελματικές ενώσεις και συλλόγους σε θέματα σχετικά με την σχολική και εφαρμοσμένη ψυχολογία.
 1. Η μελέτη και ανάλυση των κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών δομών, πεποιθήσεων και στάσεων, των διαπολιτισμικών αλληλεπιδράσεων και ανταλλαγών σε όλους τους συμμετέχοντας στην Ελληνική & Ευρωπαϊκή κοινότητα και πράξη. Επιπλέον, στόχος της Εταιρείας είναι η ενθάρρυνση και η προώθηση διεθνών ανταλλαγών με την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και τις Μεσογειακές χώρες-κράτη μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης (ΕΕ) με μοναδικό σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και κλινικής εμπειρίας σε συνεργατικά προγράμματα μεταξύ σχολικών ψυχολόγων της Ελλάδας καθώς και Πανεπιστημιακών καθηγητών/καθηγητριών με ειδικότητα στη Σχολική Ψυχολογία ή/και την Εκπαιδευτική Ψυχολογία.
 2. Η διάχυση επιστημονικών γνώσεων σε επιστημονικά περιοδικά και εκδόσεις, η δημιουργία μιας επίσημης ιστοσελίδας, και/ή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) καθώς και η χρήση ακουστικών ή οπτικών/οπτικοακουστικών μέσων ή διαδικτυακής εκπομπής ή τεχνολογικών μέσων (πχ Διαδίκτυο).
 3. Η απονομή υποτροφιών και βραβείων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Σχολικής Ψυχολογίας, σε νέους σχολικούς ψυχολόγους καθώς και σε πιο έμπειρους σχολικούς ψυχολόγους για την προαγωγή του επαγγέλματος και του γνωστικού αντικειμένου της Σχολικής Ψυχολογίας και των εφαρμογών της στο ευρύτερο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
 4. Η πλήρης συνεργασία με Πανεπιστήμια, υπηρεσίες και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ασία ή άλλες ανεξάρτητες ομάδες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που εργάζονται για την προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, των δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων και των παιδιών αλλά και με όσες ΜΚΟ που παρέχουν υπηρεσίες στις παραπάνω ευάλωτες ομάδες και τα παιδιά τους, καθώς και με ασυνόδευτα παιδιά καθώς και μειονότητες ή περιθωριοποιημένες ομάδες. Η προαγωγή κάθε είδους συνεργασίας και συνέργειας που μπορεί να υποστηρίζει τους παραπάνω σκοπούς είναι σημαντικός στόχος για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛ.Ε.ΣΨΥ).
 5. Η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) (Ελληνικές ή/και διεθνείς) για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, προσφυγικής συνθήκης και της προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλα ελληνικά και τα διεθνή φόρα.

Ο σκοπός της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ εδράζεται στις επιστημονικές αρχές της σύγχρονης Ψυχολογίας και υιοθετεί τον κώδικα Δεοντολογίας της Διεθνούς Εταιρείας Σχολικών Ψυχολόγων (International Association of School Psychology ISPA) καθώς και τον κώδικα Δεοντολογίας της Παναμερικανικής Ένωσης Σχολικών Ψυχολόγων (NASP) μέχρι και η ίδια η Εταιρεία να ψηφίσει το δικό της Δεοντολογικό Κώδικα Συμπεριφοράς, που ανάμεσα στα άλλα θα βασίζεται στην διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων του Παιδιού και των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες.

Οι στόχοι της ΕΛ. Ε. ΣΨΥ επιδιώκονται με:

1.Την ίδρυση παραρτημάτων (σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα και περιφέρειες της Ελλάδας με τουλάχιστον 10 μέλη). Τα παραρτήματα οργανώνονται σύμφωνα με εσωτερικό κανονισμό εγκεκριμένο από την Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ)και τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΣΨΥ. Τα παραρτήματα δύνανται να εκλέξουν συντονιστή και γραμματέα και να συντονίζουν και να οργανώνουν τις δικές τους δραστηριότητες για την προώθηση των στόχων του παραρτήματος σε τοπικό επίπεδο, με το συντονισμό και την συγκατάθεση της ΕΛ. Ε. ΣΨΥ και της ΕΕ της σε εθνικό επίπεδο.

 1. Την οργάνωση νέων ομάδων εργασίας και επιτροπών (πχ νέα μέλη και φίλοι, συνέδρια, έρευνα, κώδικας δεοντολογίας, ιδιωτική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή). Μόνιμες επιτροπές μπορούν να ιδρύονται μέσα στην ΕΛ. Ε. ΣΨΥ.

Μόνιμες επιτροπές είναι οι ακόλουθες:

Α. Επιτροπή Καταστατικού και Εσωτερικών Κανονισμών.

Β. Επιτροπή “Σχολική Ψυχολογία & Έλληνες της Διασποράς”.

Γ. Επιτροπή «Σχολική Ψυχολογία χωρίς Σύνορα».

Δ. Επιτροπή Ηθικής & Επαγγελματικής Δεοντολογίας, Επαγγελματικών Προτύπων, Διαπιστευτηρίων & Πειθαρχικών Δράσεων.

Ε. Επιτροπή Διεύρυνσης της Εταιρείας & Εγγραφής Νέων Μελών.

ΣΤ. Επιτροπή Έρευνας.

Ζ. Επιτροπή Καθοδήγησης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.

Η. Επιτροπή Εξεύρεσης Πόρων.

Θ. Επιτροπή Πρώτης παιδικής ηλικίας, προσχολικής ηλικίας και Έγκαιρης Παρέμβασης. (Early Years, Preschool Years and Early Intervention).

Ι. Επιτροπή Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης, Επικοινωνίας και Προώθησης της ΕΛ.Ε. ΣΨΥ.

Άρθρο 3

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛ.Ε.ΣΨΥ), ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Τα μέλη της ΕΛ. Ε. ΣΨΥ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α. Τακτικά και ενεργά μέλη, β. Δόκιμα Μέλη, γ. Φίλοι και συνεργάτες (πχ γονείς και φίλοι παιδιών με αναπηρία, άλλοι επαγγελματίες. δ. Μέλη Ειδικού Καθεστώτος (Αναγνωρισμένοι ερευνητές, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί και άλλοι επιστημόνες και διεθνείς προσωπικότητες & πρόσωπα),

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α. Τακτικά μέλη δύναται να είναι επαγγελματίες που πληρούν την πρώτη και την δεύτερη (2.1) από τις παρακάτω συνθήκες:

 1. Να είναι ψυχολόγοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου από το Ελληνικό κράτος (ή ελληνική περιφέρεια) που ενδεχομένως να είναι απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας, απόφοιτοι τμημάτων Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ελληνικών Πανεπιστημίων που υπήρχαν ή υπάρχουν σε ελληνικά πανεπιστήμια. Τα πτυχία Ψυχολογίας δύνανται να έχουν αποκτηθεί σε Ελληνικό πανεπιστήμιο ή πανεπιστήμιο του Εξωτερικού, αρκεί τα πτυχία (προπτυχιακά ή και μεταπτυχιακά) εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα από τον αντίστοιχο ελληνικό φορέα (ΔΟΑΤΑΠ ή κάτι αντίστοιχο).

2.1 Να έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές που ειδικεύονται στη Σχολική Ψυχολογία ( που συνοδεύεται από την πραγματοποίηση δια ζώσης πρακτικής άσκησης και οι οποίες και θα είναι πιστοποιημένες από επίσημο φορέα).

2.2 Ψυχολόγοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με άλλες ειδικεύσεις (πχ κλινική ψυχολογία, αναπτυξιακή ψυχολογία κλπ) ή άλλες ειδικεύσεις με εφαρμογή στην εκπαίδευση (πχ συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό) μπορεί να γίνουν τακτικά μέλη της ΕΛΕΣΨΥ εάν πληρείται η συνθήκη υπ αριθμόν 3.

 1. Δεκτά ως πλήρη μέλη στην ΕΛ. Ε. ΣΨΥ μπορεί να γίνουν ψυχολόγοι που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου στην Ελλάδα και σε περίπτωση που δεν έχουν τις τυπικές σπουδές και κατάρτιση (μεταπτυχιακό τίτλος ή διδακτορικό τίτλος σπουδών στη Σχολική ή Εκπαιδευτική Ψυχολογία), έχουν ωστόσο τουλάχιστον 2 έτη αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας σε σχολεία, ιδιωτικά ή δημόσια, ως σχολικοί ψυχολόγοι ακόμη και αν το Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό στη Ψυχολογία δίπλωμα τους είναι σε πεδίο σχετικό με τη σχολική ψυχολογία (πχ Αναπτυξιακή, Νευροψυχολογία, Συμβουλευτική ή Κλινική Ψυχολογία).
 2. Επιπλέον, τακτικά μέλη της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ μπορούν να γίνουν μέλη διαφόρων κλάδων της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας ή συναφών Ελληνικών ή ξένων εταιρειών ψυχολογίας, των οποίων τα μέλη είναι ψυχολόγοι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου με εφαρμοσμένη ερευνητική εργασία σε σχολεία, νηπιαγωγεία,ή παιδικούς σταθμούς.
 3. Τα μέλη πρέπει να συμφωνούν με και να αποδέχονται τον Κώδικα Δεοντολογίας των Σχολικών Ψυχολόγων της Διεθνούς Εταιρείας Σχολικών Ψυχολόγων (ISPA) μέχρι να ψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Σχολικής Ψυχολογίας ο Δεοντολογικός Κώδικας της εταιρείας.
 4. Τα μέλη πρέπει να συμφωνούν και να αποδέχονται το καταστατικό και τους σκοπούς της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ όπως καταγράφονται στο παρόν καταστατικό.

Τα τακτικά μέλη είναι καταγεγραμμένα στο επίσημο μητρώο της Εταιρείας και λαμβάνουν επιβεβαίωση ότι είναι καταγεγραμμένα στο μητρώο.

ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ

Β. Ως δόκιμα μέλη θεωρούνται ψυχολόγοι (ή φοιτητές Ψυχολογίας) οι οποίοι μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη, όταν αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα. Συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ χωρίς δικαίωμα ψήφου ή ανάληψης διοικητικών καθηκόντων, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΕΕ.

Γ. ΦΙΛΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

 Είναι άτομα αφοσιωμένα στην προαγωγή της ποιοτικής εκπαίδευσης ευρύτερα και της χρήσης συστηματικών και κατοχυρωμένων με νόμο σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών καθώς κι άλλοι επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τη συνεργασία με σχολικούς ψυχολόγους. Συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ χωρίς δικαίωμα ψήφου ή ανάληψης διοικητικών καθηκόντων.

Δ. Η ΕΛ. Ε. ΣΨΥ δέχεται αιτήσεις για εθελοντές από κάθε ενδιαφερόμενο να προσφέρει εθελοντική εργασία στην εταιρεία υπό οποιαδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθώς θα ακολουθούνται όλες οι δεοντολογικές διατάξεις.

Ε. Η ΕΛ.Ε.ΣΨΥ ενθαρρύνει τις διεπιστημονικές συνεργασίες και έτσι επαγγελματίες από άλλα επαγγέλματα (πχ. ψυχιατρική, λογοθεραπεία, ειδική αγωγή, φυσικοθεραπεία, κλπ) δύνανται να συμμετέχουν στην ΕΛ.Ε.ΣΨΥ και τις δραστηριότητες της και να συμβάλουν στους σκοπούς της με εθελοντική εργασία στον τομέα τους και όχι μόνο.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Για να γίνει ένα άτομο/επαγγελματίας, μέλος της ΕΛ. Ε. ΣΨΥ πρέπει να υποβάλλει μια πλήρη αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την πιστοποίηση των διαπιστευτηρίων και των επαγγελματικών τους αδειών. Η Εκτελεστική Επιτροπή σε μια ειδική συνέλευση αποφασίζει την έγκριση της εγγραφής νέων μελών και/ή συνεργατών, φίλων και δόκιμων μελών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ μετά την πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής (“EE”) καθορίζει: α. την αρχική συνδρομή μέλους, β. τα ετήσια τέλη γ. τα πιθανά έκτακτα τέλη και συνεισφορές στην εταιρεία. Επιπλέον, η ΕΕ αποφασίζει τη συνδρομή για όλες τις κατηγορίες μελών.

Μέλος της ΕΛ. Ε. ΣΨΥ του οποίου η συμπεριφορά, οι αναρτήσεις, οι δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης και σε άλλα κανάλια επικοινωνίας,πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπονομεύουν τους στρατηγικούς στόχους και τα συμφέροντα της ΕΛΕΣΨΥ και του οποίου η συμπεριφορά εναντιώνεται στους στόχους και την επαγγελματική ηθική της και βλάπτει τους στόχους και τις επιδιώξεις και/ή παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας, διαγράφεται από το μητρώο της ΕΛ. Ε. ΣΨΥ μόνιμα, ανάλογα με την παράβαση που διαπράχθηκε. Εκτός αν το μέλος κάνει έγγραφη αναφορά στη ΕΕ και εμφανιστεί στη ΓΣ της Εταιρείας για να ανακαλέσει ή ζητήσει συγγνώμη.

Στις παραπάνω περιπτώσεις το μέλος καλείται σε ακρόαση ενώπιον της ΕΕ της ΕΛ. Ε. ΣΨΥ. Το μέλος έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του συνοδευόμενο από έως τρία μέλη της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ ως υπεράσπιση. Αν το μέλος δεν χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα υπεράσπισής του, η ΕΕ αποφασίζει παρά την έλλειψή της. Σε περίπτωση μόνιμης διαγραφής, το ενδιαφερόμενο μέλος έχει δικαίωμα σε διάστημα δύο μηνών να υποβάλλει τις ενστάσεις του και να κινηθεί νομικά όπως κρίνεται κατάλληλο στα πλαίσια των δικαιωμάτων του.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΣΟΔΑ-ΠΟΡΟΙ

Τα έσοδα της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ προέρχονται από τις τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών και τις εκπαιδεύσεις ή δωρεές ή τα δικαιώματα συμμετοχής σε διασκέψεις, συνέδρια και εκπαιδεύσεις συνεργαζόμενων ενώσεων και οργανώσεων εντός ή εκτός της Ελλάδας ή από άλλα προϊόντα της Εταιρείας. Τα έσοδα της εταιρείας μπορεί να προέρχονται και από συμμετοχή της εταιρείας σε ευρωπαικά ή άλλα διεθνή ερευνητικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις.

Επίσης δωρεές και χορηγίες ή άλλες συνειφορές από Ιδρύματα, πρακτορεία ή ενώσεις εντός ή εκτός Ελλάδας με παρόμοιους σκοπούς δύνανται να αποτελούν πηγή εισόδων για την ΕΛ.Ε.ΣΨΥ. Ως τέτοιοι οργανισμοί θεωρούνται οι εθνικές και διεθνείς ενώσεις, εθνικά και διεθνή ιδρύματα, δημόσιες ή ιδιωτικές ενώσεις και οργανισμοί, πρακτορεία, εταιρείες και τα ερευνητικά τους προγράμματα και κάθε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο του οποίου οι δραστηριότητες είναι συνυφασμένες με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΛ.Ε.ΣΨΥ διευθύνεται από τετραμελή στη πρώτη θητεία (2021-2025) και πενταμελή στη δεύτερη θητεία (2025-2029), Εκτελεστική Επιτροπή (“EE”). Αυτή αποτελείται από τον/την Πρόεδρο (President), τον/την εκλεγμένο Πρόεδρο (President Elect), τον/την Αντιπρόεδρο (Vice President) τον/την Πρώην Πρόεδρο (Past President), τον/την Γραμματέα και τον/την Ταμία. Στην πρώτη θητεία ο Πρόεδρος (President) θα είναι συγχρόνως και Εκλεγμένος Πρόεδρος (President-Elect). Μόλις τελειώσει η θητεία του θα γίνει αυτόματα Tέως Πρόεδρος (Past President).

Η ΕΕ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες, καθώς και όποτε είναι απαραίτητο ή υπό έκτακτες συνθήκες υπό την καθοδήγηση του/της Προέδρου της Εταιρείας και Προέδρου της ΕΕ. Η συνεδρίαση συγκαλείται με συγκεκριμένη ημερησία διάταξη. Η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην ΕΕ, για να λυθεί το αδιέξοδο, η ψήφος του/της Προέδρου προσμετρείται διπλή. Η ΕΕ μπορεί να συγκαλείται και να συνεδριάζει απολύτως εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας τα μέσα τεχνολογίας (π.χ. Skype, zoom) και να αποφασίζει για όλα τα θέματα και να ψηφίζει για όλα τα ζητήματα της ημερησίας διάταξης.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) (Executive Committee) είναι σχολικοί ψυχολόγοι (με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Σχολική ή Εκπαιδευτική Ψυχολογία και με άδεια άσκησης επαγγέλματος ως ψυχολόγου) και εκλέγονται από τα μέλη που είναι ταμειακά ενήμερα. Σε περίπτωση που υπάρξουν σε Γενική Συνέλευση (ΓΣ) λιγότερα από τα 20 μέλη της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ, τότε η ΓΣ αναβάλλεται για κάποιο άλλο χρονικό διάστημα και μετά από δεύτερη ενημέρωση των μελών.

5Α. Ο/H Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ (President) είναι και Πρόεδρος της ΕΕ.

 1. Είναι υπεύθυνος/-η για την καθημερινή διοίκηση της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ και εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξωδικαστικά ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής και σε περίπτωση κωλύματος ορίζεται ο Αντιπρόεδρος να αντικαταστήσει τον/την Πρόεδρο. Ο/Η Πρόεδρος είναι υπεύθυνος/-η έναντι κάθε νομικής, κοινωνικής και επιστημονικής δραστηριότητας και κάθε δημόσιας, διοικητικής, εκτελεστικής και νομικής αρχής της Ελλάδας και του εξωτερικού και για κάθε συναλλαγή με τρίτα μέρη, είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
 1. Καλεί, προεδρεύει και καθοδηγεί όλες τις συνελεύσεις της ΕΕ, εισάγει ζητήματα και θέματα σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, έχει το δικαίωμα να κηρύσσει ως ολοκληρωθέντα ή να θέτει νέα ζητήματα στο τραπέζι προς ψήφιση. Είναι υπεύθυνος/-η για την εκτέλεση των αποφάσεων της ΕΕ και είναι υπεύθυνος/-η για την επιδίωξη των γενικότερων στόχων της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ. Είναι επίσης υπεύθυνος/-η για τον διορισμό των συντονιστών των μόνιμων επιτροπών με τη συναίνεση της ΕΕ.
 1. Υπογράφει τα πρακτικά της ΕΕ και επίσης υπογράφει μαζί με τον Ταμία όλες τις επιταγές και κάνει όλες τις πληρωμές σε τρίτα μέρη για υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται στην ΕΛ.Ε.ΣΨΥ για κάθε μία και για όλες τις δραστηριότητές της.
 1. Μπορεί να ορίζει αντιπροσώπους της εταιρείας ή νομικούς συμβούλους για κάθε ξεχωριστό ζήτημα και μπορεί με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΕ να αναθέτει ορισμένα από τα καθήκοντά του/της σε άλλα μέλη της ΕΕ.
 1. Ο πρόεδρος εκλέγεται με τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μετά από τις νομότυπες διαδικασίες εκλογών που ορίζονται στο καταστατικό.

5Β. Αντιπρόεδρος (Vice President)

 1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν εκείνος/-η δεν μπορεί να είναι παρών/παρούσα και εκλέγεται επίσης με τετραετή θητεία. Ο αντιπρόεδρος εκτελεί τα όποια καθήκοντα του αναθέτει ο Πρόεδρος στα πλαίσια του Καταστατικού της Εταιρείας. Ο Αντιπρόεδρος είναι υπεύθυνος για την Ιστορία της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ και το αρχείο Σχολικής Ψυχολογίας και την ίδρυση της βιβλιοθήκης και της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης της εταιρείας. Επίσης ο αντιπρόεδρος προάγει, υποστηρίζει και συντονίζει τα διάφορα παραρτήματα της Εταιρείας ανά την Ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό. Τέλος. ο αντιπρόεδρος προεδρεύει της Επιτροπής Καταστατικού και Εσωτερικών Κανονισμών. Η θητεία του/της είναι τετραετής.

5Γ. Εκλεγμένος Πρόεδρος– (President-Elect).

Ο Εκλεγμένος πρόεδρος εκλέγεται 6 μήνες προτού λήξει η θητεία του Προέδρου και μπορεί από την επόμενη της επιλογής του να συμμετάσχει στις συναντήσεις της ΕΕ για να είναι ενήμερος για όλες τις αποφάσεις και τα θέματα της Εταιρείας. Αναλαμβάνει καθήκοντα μόνο όταν λήξει η θητεία του προέδρου της Εταιρείας. Στο ενδιάμεσο είναι ένα σκιώδης πρόεδρος επί μαθητεία για τα καθήκοντα και τον ρόλο του Προέδρου της Εταιρείας.

5Δ. Γραμματέας (Secretary)

 1. Κρατάει τα πρακτικά της ΕΕ, είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση αρχείων και την αρχειοθέτηση και είναι υπεύθυνος/-η για την ανακοίνωση της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης σε όλα τα μέλη.
 2. Διευθύνει το γραφείο της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ, διατηρεί τα αρχεία και την επίσημη σφραγίδα της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ, είναι υπεύθυνος/-η για την εγγραφή των μελών και είναι υπεύθυνος να ενημερώνει την ΕΕ για όλα τα συναφή θέματα. Είναι υπεύθυνος/-η για όλη την απαραίτητη ηλεκτρονική και επίσημη αλληλογραφία και τη συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο. Είναι υπεύθυνος/-η για τη συγκέντρωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για όλες τις συνεδριάσεις της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ και επίσης για την ανακοίνωση της ημερήσιας διάταξης στη Γενική Συνέλευση και σε όλες τις άλλες συνεδριάσεις.

Γ. Εκλέγεται για τετραετή θητεία.

5 Ε. Ταμίας (Treasurer)

 1. Είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΕ. Επίσης προετοιμάζει τον προϋπολογισμό και παρέχει την ετήσια αναφορά των εξόδων και των εσόδων που δημιουργήθηκαν. Διατηρεί το βιβλίο των οικονομικών καταστάσεων μαζί με όλα τα απαραίτητα βιβλία και αποδείξεις της ένωσης (ΕΛ.Ε.ΣΨΥ) που έχουν την υπογραφή του Προέδρου.
 2. Όταν δεν μπορεί να είναι παρών/παρούσα, ο Ταμίας αντικαθίσταται από κάποιο άλλο μέλος τη ΕΕ όπως αποφασίζεται από την ΕΕ.
 3. Είναι υπεύθυνος/-η και λογοδοτεί στην ΕΕ, στον/στην Πρόεδρο της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ και στη ΓΣ της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ για οικονομικές λεπτομέρειες, συναλλαγές, πληρωμές, έσοδα και επενδύσεις τους. Προετοιμάζει τις ετήσιες αναφορές και τις υποβάλλει στην ΕΕ και υποβάλλει αναφορά μία φορά κάθε έτος στην ΓΣ. Είναι υπεύθυνος/-η για την εφαρμογή όλων των οικονομικών αποφάσεων που λαμβάνονται από τον Πρόεδρο και την ΕΕ.
 4. Το όνομα του ταμία μαζί με το όνομα του/της Προέδρου είναι συν-δικαιούχοι σε τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα του Ρεθύμνου Κρήτης που θα δημιουργηθεί στο όνομα της Εταιρείας μετά την επίσημη αναγνώριση της από το Ελληνικό Κράτος.
 5. Ο ταμίας για πληρωμές για ποσά σε τρίτους άνω των 1500 ευρώ χρειάζεται την άδεια και υπογραφή του/της Προέδρου της Εταιρείας.
 6. Αν υπάρξει η οποιαδήποτε εισροή εσόδων από χορηγίες ή άλλη πηγή χρηματοδότησης από φορέα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, ο Ταμίας θα πρέπει να κρατά αρχείο των αποδείξεων της όποιας εισροής χρημάτων ή κατάθεσης στο λογαριασμό της Εταιρείας από τρίτο και να παρέχει αντίτυπο αυτών των αποδεικτικών στοιχείων στον/στην Πρόεδρο.

Άρθρο 6

ΕΚΛΟΓΕΣ

Τα ονόματα των υποψηφίων για κάθε θέση στην Εκτελεστική Επιτροπή τοποθετούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Προτεραιότητα δίνεται στους υποψηφίους που είναι σχολικοί ψυχολόγοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου σε Ελλάδα ή εξωτερικό και με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία ή διδακτορικό στη Σχολική Ψυχολογία ή την Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Τις εκλογές τις προκηρύσσει ο/η Πρόεδρος της Εταιρείας τουλάχιστον έξι μήνες πριν την λήξη της θητείας της Εκτελεστικής Επιτροπής και των μελών της.

Τα μέλη της Εταιρείας ενημερώνονται για τις εκλογές γραπτώς από τον Αντιπρόεδρο ή με email ή με SMS ή και τηλεφωνικά, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

 Η ψηφοφορία στις εκλογές στην ΕΕ (Εκτελεστική Επιτροπή) θα είναι πάντοτε φανερές κατόπιν διαλόγου μεταξύ των μελών, ενώ οι ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις θα γίνεται εφόσον προηγηθεί διάλογος και ακουστούν όλες οι απόψεις και κατόπιν θα γίνει μυστική ψηφοφορία (ή ενδείκνυται να γίνει ψηφοφορία και με ανάταση των χεριών αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον/την Πρόεδρο της Εταιρείας).

Δυνατότητα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακά ενήμερα μέλη της εταιρείας. Οι εκλογές μπορεί να γίνουν δια ζώσης ή κατ εξαίρεση με επιστολική γραπτή ψήφο (αν για εξαιρετικές περιπτώσεις το μέλος της ΕΛΕΣΨΥ) βρίσκεται στο εξωτερικό ή τίθεται σοβαρό θέμα υγείας για να μεταβεί στο σημείο που λαμβάνει χώρα η ΓΣ.

Κάθε μέλος της ΕΕ επιλέγεται ξεχωριστά για τις θέσεις επί των οποίων θέτουν την υποψηφιότητά τους με βάση τις ικανότητές του/της για να προάγουν τους σκοπούς της εταιρείας. Όλα τα μέλη της ΕΕ εκλέγονται με τετραετή θητεία.

Το αποτέλεσμα των εκλογών ανακοινώνεται σε γραπτή μορφή ή με εσωτερική ειδοποίηση σε όλα τα μέλη, τους φίλους και συνεργάτες και στα δόκιμα μέλη της εταιρείας.

Αν μία θέση στην ΕΕ μείνει κενή, την θέση αυτή καταλαμβάνει μετά από πρόταση της ΕΕ, ένα από τα αναπληρωματικά μέλη που συμμετείχε στη ψηφοφορία και είχε εκπεφρασμένη επιθυμία συμμετοχής και προσφοράς στην Εταιρεία.

Άρθρο 7

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ & O ΡΟΛΟΣ TOYΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Α. Επιτροπή Καταστατικού και Εσωτερικών Κανονισμών. Συντονίζεται από τον Αντιπρόεδρο αλλά βρίσκεται υπό την γενική εποπτεία του Προέδρου της ΕΛΕΣΨΥ. Η επιτροπή αυτή προτείνει τυχόν απαραίτητες αλλαγές και/ή προσθήκεςστην ΕΕ και διεξάγει σε συνδυασμό με τον Γραμματέα την αλληλογραφία μεταξύ των ενεργών μελών για έγκριση των τυχόν αλλαγών.

Β. Επιτροπή “Σχολική Ψυχολογία και Έλληνες της Διασποράς”. Συντονίζεται από τον Πρώην Πρόεδρο (Past President) και/ή ένα άλλο ενδιαφερόμενο μέλος. Από την ίδρυσή της Εταιρείας και μέχρι να εκπνεύσει η πρώτη θητεία του/της εκλεγμένου προέδρου, πρόεδρος της παρούσας επιτροπής θα είναι ο/η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σχολικής Ψυχολογίας. Στόχος της επιτροπής είναι να έρθει σε επαφή με σχολικούς ψυχολόγους που εργάζονται σε σχολεία ή και πανεπιστήμια του εξωτερικού και να προάγει συνεργασίες και συνέργειες που θα ήταν αμοιβαία ωφέλιμες για τους σχολικούς ψυχολόγους της Διασποράς. Η ΕΛ.Ε.ΣΨΥ οραματίζεται να γίνει μια γέφυρα προκειμένου αξιόλογοι επαγγελματίες σχολικοί ψυχολόγοι της Διασποράς (σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και άλλου σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία) να συνεργαστούν με την Εταιρεία σε όλα τα επίπεδα όπως συμμετοχή ως ομιλητές στα συνέδρια της Εταιρείας, συνέργειες ερευνητικής και διαπολιτισμικής μορφής και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Γ. Επιτροπή «Σχολική Ψυχολογία χωρίς Σύνορα». Αυτή η επιτροπή οργανώνει παρεμβάσεις και προγράμματα σε κάθε περίπτωση ανάγκης εντός ή εκτός της Ελλάδας και παίζει ενεργό ρόλο σε περιπτώσεις κρίσεων (πχ σχολική βία στα σχολεία) και φυσικών καταστροφών σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Από την ίδρυσή της Εταιρείας και μέχρι να εκπνεύσει η πρώτη θητεία του/της εκλεγμένου προέδρου, πρόεδρος της παρούσας επιτροπής θα είναι ο/η αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σχολικής Ψυχολογίας. 

Δ. Επιτροπή Ηθικής & Επαγγελματικής Δεοντολογίας, Επαγγελματικών Προτύπων, Διαπιστευτηρίων & Πειθαρχικών Δράσεων. Αυτή η επιτροπή προωθεί ηθικές και επαγγελματικές πρακτικές για τη Σχολική Ψυχολογία εντός της Ελλάδας (και της Κύπρου αν υπάρχει κάποια εργασία ή ενδιαφέρον από κοινού)· αναπτύσσει και/ή αναθεωρεί τον δικό της επαγγελματικό κώδικα αξιών· δέχεται ερωτήσεις, παράπονα και ζητήματα ενδιαφέροντος από την Εκτελεστική Επιτροπή και μέλη που ενδιαφέρονται για την επαγγελματικές αξίες και συστήνει κατάλληλη δράση στην Εκτελεστική Επιτροπή· εργάζεται με γραφεία πιστοποιήσεων και διαπιστεύσεων προωθώντας τις αξίες αναφορικά με θέματα που συντελούν στην τελειοποίηση ως προς την εκπαίδευση, την πιστοποίηση και την αδειοδότηση· και να ενημερώνει τα μέλη σχετικά με ζητήματα ηθικής στη σχολική ψυχολογία. Τέλος η επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για να διευθετεί με επαγγελματικό τρόπο διάφορες ενστάσεις, γραπτές καταγγελίες (επώνυμες ή ανώνυμες) περί αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς από εγγεγραμμένα μέλη της ΕΛΕΣΨΥ. Οι δράσεις και οι αποφάσεις της επιτροπής για θέματα πειθαρχικής μορφής, θα προτείνονται και θα συζητιούνται στην ΕΕ, εκεί όπου θα λαμβάνονται και οι τελεσίδικες αποφάσεις για δράσεις βάση πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Ε. Επιτροπή Διεύρυνσης της Εταιρείας & Εγγραφής Νέων Μελών. Αυτή η επιτροπή εφαρμόζει και ελέγχει τη διαδικασία για να γίνει κανείς μέλος της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ· αναπτύσσει στρατηγικές για την προσέλκυση και τη διατήρηση μελών· διατηρεί ενημερωμένα αρχεία των μελών· και διεξάγει περιοδικές αξιολογήσεις της πολιτικής εισδοχής μελών και των σχετικών διαδικασιών. Η επιτροπή αυτή θα είναι υπεύθυνη για να αναζητήσει και να επιδιώξει μνημόνια συνεργασίας με φορείς που προάγουν την ψυχική, σωματική υγεία όλων των παιδιών και προασπίζουν τα δικαιώματά τους.

ΣΤ. Επιτροπή Έρευνας. Αυτή η επιτροπή μπορεί να σχεδιάζει, να διεξάγει έρευνες, να συλλέγει, να αναλύει και διαδίδει τα αποτελέσματα ερευνών σχετικών με τις βέλτιστες πρακτικές και το επάγγελμα του σχολικού ψυχολόγου· να διευκολύνει την επικοινωνία, την ανταλλαγή ερευνητικών ιδεών και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μελών. Στο πλαίσιο των διαφόρων συνεργασιών η επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδος και του εξωτερικού αλλά και Ινστιτούτα που εντάσσονται στο χώρο της Εκπαίδευσης, της Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της εφαρμοσμένης ψυχολογίας στο πεδίο της εκπαίδευσης.

Ζ. Επιτροπή Καθοδήγησης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Αυτή η Επιτροπή επικεντρώνεται στην παροχή σχετικών πόρων για την υποστήριξη και τη στήριξη σχολικών ψυχολόγων στα αρχικά στάδια της σταδιοδρομίας τους· βοηθά κάθε επαγγελματία σχολικό ψυχολόγο, να εγκαθιδρύσει νέες διασυνδέσεις με τους συναδέλφους του· εργάζεται για την αύξηση της εκπροσώπησης των επαγγελματιών σχολικών ψυχολόγων στα αρχικά στάδια της σταδιοδρομίας τους εντός των υποδομών της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ, συμπεριλαμβανομένης της προσέλευσης και των παρουσιάσεων σε ομάδες εργασίας και συνέδρια· προωθεί τις εκδηλώσεις κοινωνικής δικτύωσης.

Η. Επιτροπή Εξεύρεσης Πόρων. Αυτή η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την συγκέντρωση κεφαλαίων αναγκαίων για την εκπλήρωση των σκοπών της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ· ασχολείται με την προώθηση και δικτύωση· αξιολογεί όλη τη δραστηριότητα εξεύρεσης πόρων του προηγούμενου έτους και κάνει προτάσεις για βελτιώσεις για το νέο έτος.

Θ. Επιτροπή Πρώτης παιδικής ηλικίας, προσχολικής ηλικίας και Έγκαιρης Παρέμβασης. (Early Years, Preschool Years and Early Intervention). Η παρούσα επιτροπή εστιάζεται στο να αναπτύξει τις αναγκαίες συνεργασίες και «γέφυρες επικοινωνίας» μεταξύ των σχολικών ψυχολόγων, των ερευνητών και επαγγελματιών του χώρου της παιδικής και προσχολικής ηλικίας (πχ βρεφοκόμων, παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας και προσχολικής εκπαίδευσης). Η έγκαιρη (πρώιμη) παρέμβαση ως φιλοσοφία και φάσμα δράσεων είναι μια βασική διάσταση της παρούσας επιτροπής και προάγει βέλτιστες πρακτικές σ ολόκληρο το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και σύστημα υγείας εν γένει, σκοπεύοντας να βοηθήσει με διάφορες αναγκαίες τροποποιήσεις λόγω των νέων συνθηκών και να υποστηρίξει ευάλωτους πληθυσμούς όπως παιδιά προσφύγων και τις οικογένειές τους, παιδιά οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών από την ηλικία των 6 μηνών και μέχρι την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο.

Ι. Επιτροπή Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης, Επικοινωνίας και Προώθησης της ΕΛ.Ε. ΣΨΥ.

Ο στόχος της παρούσας επιτροπής είναι να συντονίσει την παρουσία της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ στα κοινωνικά δίκτυα, να διανείμει σε διάφορα ΜΜΕ και sites είτε σε γραπτή μορφή, είτε σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις και συνέδρια, σεμινάρια που οργανώνει ή συνδιοργανώνει η ΕΛ.Ε.ΣΨΥ ως μια επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία και εθελοντική οργάνωση. Η επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για την συντήρηση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της Εταιρείας της ΕΛΕΣΨΥ που γίνεται πάντα σε συνεννόηση με την ΕΕ της Εταιρείας.

Άρθρο 8

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΓΣ)

 1. Η τακτική ΓΣ είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο και το κυρίαρχο σώμα της ΕΛ. Ε. ΣΨΥ όπου όλες οι εκτελεστικές αποφάσεις οριστικοποιούνται.

Η ΓΣ συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο στο Ρέθυμνο ή στην Αθήνα (ανάλογα τις υπάρχουσες συνθήκες μετακίνησης) και εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον/την πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) και της EΛΕΣΨΥ. Η ΓΣ συνήθως συναντιέται συνήθως στα ετήσια σεμινάρια ή συνέδρια ή καλοκαιρινά σχολεία. Αν οι συνθήκες το επιτάσσουν μπορεί να γίνει και ΓΣ διαμέσου ηλεκτρονικών μέσων και εξ αποστάσεως. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη επιλογή για την ΕΕ (Εκτελεστική Επιτροπή) και τον/την Πρόεδρο της για να συγκληθεί η ΓΣ.

 1. Η ΓΣ αποτελείται από όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη πριν το ξεκίνημα της ΓΣ και έτσι αυτά κι έχουν εξασφαλίσει το δικαίωμα της συμμετοχής και ψήφου σ αυτήν.
 2. Η ΓΣ συγκαλείται από το Πρόεδρο της ΕΛΕΣΨΥ στο Ρέθυμνο ή την Αθήνα (ανάλογα τις συνθήκες μετακίνησης) μετά από γραπτή ειδοποίηση (email/επιστολή) που κοινοποιείται ο τόπος, η ημέρα καθώς και η ώρα και η ημερήσια διάταξη. Οτιδήποτε δεν έχει συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη δεν μπορεί να συζητηθεί. Αν τυχόν συζητηθεί, δεν μπορεί να ληφθεί επίσημη απόφαση.

 Όλες οι παραπάνω πληροφορίες κοινοποιούνται και στα μέλη της ΕΕ.

 1. Η ΓΣ αποφασίζει με απλή πλειοψηφία (50% +1) των μελών της που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους, και μπορεί να παίρνει αποφάσεις άμεσα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Τέλος, η ψηφοφορία μπορεί να γίνει και φανερά (ή και μυστικά), είτε διαμέσου επίτασης των χεριών (ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης).
 2. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι αποφάσεις παίρνονται με κρυφή ψηφοφορία με ψήφο ή με ηλεκτρονικό τρόπο (αν μπορεί να εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα της ψήφου) και η οποία ψηφοφορία πραγματοποιείται σε μια άλλη ημέρα την οποία θα αποφασίσει η ΓΣ. Στη διαδικασία της ψηφοφορίας, συμμετέχουν όλα τα ενεργά μέλη (που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους) και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ψηφισάντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και η απόφαση στη δεύτερη ψηφοφορία παίρνεται με απλή πλειοψηφία.
 3. Σε περίπτωση επείγοντος ή απρόβλεπτου γεγονότος ή θέματος που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την Εταιρεία και την υλοποίηση των στόχων της, κατά την οποία δεν υπάρχει προγραμματισμένη ΓΣ, ο/η πρόεδρος και η ΕΕ μπορεί να συγκαλεί μια μη προγραμματισμένη ΓΣ, ο οποία λαμβάνει χώρα και μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις βάση των εκτάκτων συνθηκών και διαδικασιών που περιγράφηκαν προηγουμένως. Σε περίπτωση που ακόμα και η σύγκλιση της ΓΣ είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγων ιδιαίτερων συνθηκών, τότε ο/η Πρόεδρος της ΕΕ και πρόεδρος της ΕΛΕΣΨΥ.
 1. Καλεί την ΕΕ, τους συντονιστές των τοπικών παραρτημάτων της ΕΛΕΣΨΥ και τους προέδρους των επιτροπών της ΕΛΕΣΨΥ από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ως μια ομάδα αποφασίζουν για τα πολύ επείγοντα θέμα(τα).
 2. Με απλή πλειοψηφία ο/η Πρόεδρος της ΕΛΕΣΨΥ και της ΕΕ βάζει τα θέματα για ψηφοφορία είτε με κανονικό ταχυδρομείο, είτε με email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), είτε και τηλεφωνικά, εφόσον πρώτα έχει εξαντλήσει όλους τους δυνατούς τρόπους για να ενημερώσει όλα τα μέλη σχετικά με τα θέματα για τα οποία η ψηφοφορία θα λάβει χώρα και τις εισηγήσεις σχετικά με τα διάφορα θέματα.
 3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών στη ψηφοφορία και οι αποφάσεις έχουν την ίδια βαρύτητα και σημασία όπως οι αποφάσεις μια κανονικής ΓΣ, είτε αν τα μέλη της ΕΛΕΣΨΥ είναι παρόντα δια ζώσης, είτε παρόντα διαμέσου ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εκτός από τα δικαιώματα που έχει η ΓΣ στο πλαίσιο της Ελληνικής νομοθεσίας για κάθε σωματείο μη κερδοσκοπικής, επιστημονικής φύσεως, η ΓΣ έχει ακόμα τα παρακάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις:

α. Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων και υλοποιημένων δράσεων για τα τελευταία τέσσερα χρόνια συνολικά. Επίσης ετοιμάζεται και ετήσια έκθεση πεπραγμένων για τον προϋπολογισμό.

β. Καθαίρεση ενός μέλους από την ΕΕ και μαζί των ευθυνών και δικαιωμάτων που φέρει αυτή τη θέση, αν υπάρξει βάσιμος λόγος μετά από κλήση και ακρόαση.

γ. Μόνιμη ή προσωρινή διαγραφή μελών από την εταιρία εφόσον υπάρχει ένα σκεπτικό (αιτιολογία) και αποδείξεις και προτέρα κλήση και ακρόαση.

δ. Εκλογή των μελών της ΕΕ της ΕΛΕΣΨΥ

ε. Εκλογή μιας τριμελούς επιτροπής (υπεύθυνης για τις εκλογικές διαδικασίες) και με αναπληρωματικά μέλη για μια περίοδο τριετίας. Αυτή η επιτροπή διεξάγει και χειρίζεται όλες τις διαδικασίες σχετικές με τις ψηφοφορίες όπως έχουν αποφασιστεί από την ΕΕ και τους εσωτερικούς κανονισμούς. Δέχεται ονόματα υποψηφίων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών. Αυτή η επιτροπή θα συντονίζεται από τον πρώην πρόεδρο (past president)

ζ. Εκλογή μια τριμελούς επιτροπής για να εποπτεύει την διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ και του ταμία και ιδιαίτερα να επιβλέπει αν οι αποφάσεις της ΕΕ είναι σύννομες με την ελληνική νομοθεσία, το καταστατικό της ΕΛ.Ε.ΣΨΥ και των αποφάσεων της και τέλος αυτή τη επιτροπή καταγράφει και συγγράφει μια έκθεση προς την ΕΕ κάθε δύο χρόνια.

Η. Για όλα τα οικονομικά θέματα, η ΓΣ εκλέγει με την ανάταση των χεριών (φυσική παρουσία) δύο γραμματείς που εκτελούν τις απαραίτητες ενέργειες και κρατούν πρακτικά. Κάθε ένα μέλος της επιτροπής εκλέγεται ξεχωριστά. Σ αυτή την επιτροπή εποπτείας ο πρόεδρος της EΛΕΣΨΥ είναι επίσης μέλος.

Θ. Η ΓΣ αποφασίζει σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας και της προαγωγής των στόχων της καθώς και την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού.

Ι. Η ΓΣ αποφασίζει την αλλαγή της οικονομικής ευθύνης (συνδρομής των μελών της εταιρείας και εκτάκτων τελών.

Κ. Την αγορά και πώληση περιουσίας ή των επενδύσεων της εταιρείας (soft or hard assets) (ρευστή ή ακίνητη περιουσία) μετά από την εισήγηση και οικονομική ανάλυση της αρμόδιας επιτροπής των οικονομικών.

Λ. Συζήτηση των θεμάτων και προτάσεων σχετικά με την εταιρεία και των δραστηριοτήτων της και του καταστατικού της.

ΆΡΘΡΟ 10

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το συνέδριο είναι ένα ετήσιο επιστημονικό γεγονός/εκδήλωση των μελών της ΓΣ, των φίλων και των συνεργατών της εταιρείας. Το επίσημο συνέδριο της εταιρείας συγκαλείται κάθε χρόνο στο Ρέθυμνο ή κάθε δύο χρόνια εάν οι περιστάσεις το επιβάλουν και με τη σύμφωνη απόφαση της ΕΕ.

Το θέμα του Συνεδρίου έχει μια θεματική που είναι σχετική με την επαγγελματική Σχολική Ψυχολογία και βρίσκεται εντός τους στόχους της Εταιρείας. Ο/Η πρόεδρος του συνεδρίου ορίζεται από τον πρόεδρο της ΕΛΕΣΨΥ και σε διαβούλευση με την ΕΕ, ο/η πρόεδρος του Συνεδρίου εργάζεται υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του/της Προέδρου της Εταιρείας για την ομαλή διοργάνωση του Συνεδρίου. Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό και μη εγγεγραμμένα μέλη της εταιρείας για ένα καθορισμένο χρηματικό αντίτιμο εγγραφής, το οποίο και ορίζεται από την ΕΕ. Ο πρόεδρος του Συνεδρίου δίνει μια αρχικά προφορική και κατόπιν γραπτή αναφορά στην ΕΕ αξιολογώντας τις εργασίες του Συνεδρίου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11

Με ευθύνη του Προέδρου, γραμματέα και του ταμία η Εταιρεία κρατά τα ακόλουθα βιβλία:

 1. Βιβλίο πρωτοκόλλου μελών.
 2. Βιβλίο κατάστασης ταμειακά ενήμερων μελών.
 3. Βιβλίο μελών.
 4. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 5. Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 1. Το παρόν καταστατικό μπορεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΌΝΟ να τροποποιηθεί με απόφαση της ΓΣ και της ολότητας (1/1) των ενεργών παρόντων μελών και των ¾ πλειοψηφίας των ψηφισάντων μελών. Αν η ψηφοφορία διεξαχθεί με το κανονικό ταχυδρομείο, η ΕΕ αποφασίζει σ ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον εξασφαλιστεί ότι διαδικασία της ψηφοφορίας συμμετέχουν το ½ των ενεργών μελών της εταιρείας (με πληρωμένη την ετήσια συνδρομή) και την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών να έχουν ψηφίσει.
 2. Αλλαγές στους σκοπούς της εταιρείας της ΕΛΕΣΨΥ (άρθρο 1) και των αναγκαίων συνθηκών για εγγραφή νέων μελών (άρθρο 2.1) δεν επιτρέπονται πριν την εκπνοή πέντε ετών από μια προηγούμενη τροποποίηση. Προτάσεις για αλλαγές μπορούν να κατατεθούν και από ένα μέλος της Εταιρείας για ένα φάσμα θεμάτων της λειτουργίας της.
 3. Άλλες αλλαγές μπορούν να επέλθουν στο παρόν καταστατικό ύστερα από πρόταση του/της Προέδρου της ΕΛΕΣΨΥ ή της ΓΣ για ένα φάσμα θεμάτων (πχ έναρξη εκδόσεων, περιοδικού κλπ) ή άλλων συνθηκών που μπορεί να είναι απρόβλεπτα στο μέλλον (πχ υγειονομική κρίση, φυσικές καταστροφές κλπ).

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το καταστατικό αυτό, το οποίο αποτελείται από 12 άρθρα, συζητήθηκε και υπογράφηκε σήμερα την Kυριακή 6η Ιουνίου 2021………………..…… από 20 μέλη του Σωματείου.

Scroll to Top