ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ» (ΕΛ.Ε.ΣΨΥ) με διακριτικό τίτλο «ΕΛ. Ε. ΣΨΥ» και αγγλιστί Hellenic Association of School Psychology (HASP) .

1. Αναστάσιος Ματσόπουλος Ιδρυτής και Πρόεδρος της Διοικούσας επιτροπής

2. ΣοφίαΤριλίβα, Αντιπρόεδρος

3. Μαρία Γκαβογιαννάκη, Γραμματέας

4. Κωνσταντίνα Δεληγιάννη, Ταμίας

5. Ειρήνη Μαρκουλάκη, Μέλος

Scroll to Top