ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Για να γίνει ένα άτομο/επαγγελματίας, μέλος της ΕΛ. Ε. ΣΨΥ πρέπει να υποβάλλει μια πλήρη αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την πιστοποίηση των διαπιστευτηρίων και των επαγγελματικών τους αδειών. Η Εκτελεστική Επιτροπή σε μια ειδική συνέλευση αποφασίζει την έγκριση της εγγραφής νέων μελών και/ή συνεργατών, φίλων και δόκιμων μελών.

    Scroll to Top